Liike on lääke! Liikunta on nivelrikon itsehoidon kulmakivi. Nivelyhdistys järjestää monipuolista liikuntatoimintaa, kuten allasjumppaa, kuntosaliharjoittelua, ryhmäliikuntaa ja sauvakävelyä. Ohjattuja ryhmiä vetävät koulutetut ammattilaiset, jotka osaavat ottaa huomioon nivelrikko-oireiden mukanaan tuomat rajoitteet. Tule mukaan liikkumaan yhdessä!

Tutustu yhdistyksen säännöllisiin liikuntaryhmiin:

Ilmoittautuminen ja osallistumismaksut

Ilmoittaudu ryhmiin verkossa lajikohtaisilla sivuilla tai Nivelyhdistyksen toimistolle 040 351 3833 / toimisto@nivelposti.fi. Liikuntaryhmät ovat avoimia myös ei-jäsenille, ellei toisin mainita. Ruusukorttelin ja Lehmusvalkaman Hyvinvointikeskuksissa järjestettävissä ryhmissä osallistumismaksu on sama kaikille. Muissa liikuntaryhmissä osallistumismaksu per ryhmä on 20 € suurempi kuin Turun Seudun Nivelyhdistyksen tai jonkin muun Turun seudun TULE-yhdistyksen jäsenille (Turun Seudun Reumayhdistys, Turun Seudun Luustoyhdistys tai Turun Seudun Selkäyhdistys).  Lisäksi löytyy yksittäisiä ryhmiä, joissa jäsenhinta on voimassa tietyn yhteistyöyhdistyksen jäsenille, tästä on aina maininta kyseisen ryhmän tiedoissa. Lajikokeiluissa osallistumismaksu on sama kaikille. Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä, mikäli sinulla on jäsenhintaiseen osallistumiseen oikeuttava jäsenyys.

Osallistumismaksujen laskut lähetetään sähköpostilla ilmoittautumisen yhteydessä, paperilaskuja toivoneet saavat laskunsa ryhmässä ohjaajalta tai yhdistyksen vapaaehtoiselta ensimmäisellä kokoontumiskerralla.

Kaikkiin liikuntaryhmiin, joissa on tilaa, voi ilmoittautua mukaan myös kesken kauden. Lyhyempi kausi huomioidaan osallistumismaksussa. Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus testata lajin sopivuutta itselleen maksutta yhden kerran liikuntakauden aikana. Maksuttomista kokeilukerroista sovitaan aina etukäteen ottamalla yhteyttä toimistoon. Kokeilukerran voi pääsääntöisesti käyttää vain sellaiseen lajiin, mihin ei ole aikaisemmin osallistunut, ellei soveltuvuuden testaamiseen ole erityistä tarvetta (esimerkiksi muutos omassa toimintakyvyssä). Mikäli laji ei sovellu sinulle, voit ilmoittaa toimistolle ettet jatka ryhmässä ja kokeilukertaa ei laskuteta. Mikäli jatkat ryhmässä kokeilukerran jälkeen, kokeilukerta laskutetaan ryhmän kausimaksun laskutuksen yhteydessä ja maksuttoman kokeilukerran voi käyttää toisen lajin kokeiluun.

UUTTA! Nyt voit maksaa liikuntaryhmien osallistumismaksuja myös liikuntaedulla. Käytössä olevat maksutavat: Smartumin liikunta – ja kulttuurisetelit, e-Passi, Edenred ja TYKY-kuntosetelit.  Seteleillä tai saldokorteilla laskun maksaminen onnistuu vierailemalla yhdistyksen toimitilassa, mobiilimaksun voi suorittaa myös ilman käyntiä toimistolla lähettämällä maksusuorituksesta kuitin toimiston sähköpostiin. Mainitsethan kuitin lähetyksen yhteydessä laskun viitenumeron.

Osallistuminen liikuntatoimintaan ja poissaolot

Osallistuessasi yhdistyksen liikuntatoimintaan sitoudut noudattamaan alla olevia ehtoja. Niitä on tarkennettu keväällä 2018 ja ne on hyväksytty hallituksen kokouksessa 7.6.2018. Ehtojen tarkoituksena on yhtenäistää ja tasa-arvoistaa käytäntöjä.

Liikuntaryhmät ovat avoimia myös ei-jäsenille, ellei toisin mainita. Tällöin osallistumismaksu per ryhmä on 20 € suurempi kuin Turun Seudun Nivelyhdistyksen tai jonkin muun Turun seudun TULE-yhdistyksen jäsenille (Turun Seudun Reumayhdistys, Turun Seudun Luustoyhdistys tai Turun Seudun Selkäyhdistys).  Lisäksi löytyy yksittäisiä ryhmiä, joissa jäsenhinta on voimassa tietyn yhteistyöyhdistyksen jäsenille, tästä on aina maininta kyseisen ryhmän tiedoissa. Lajikokeiluissa sekä Ruusukorttelin ja Lehmusvalkaman hyvinvointikeskuksissa järjestettävissä ryhmissä osallistumismaksu on sama kaikille. Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä, mikäli sinulla on jäsenhintaiseen osallistumiseen oikeuttava jäsenyys.

Impivaaran kuntosalivuorot

  • Poissaolon voi korvata toisessa ryhmässä, jossa on tilaa. Poissaolosta ja korvaavasta kerrasta tulee sopia etukäteen liikuntavastaavan kanssa.
  • Liikuntavastaavan puhelinnumero on 045 881 3113.

Muut liikuntaryhmät

  • Mikäli poissaoloja tulee yhtämittaisesti vähintään 5 vakavan sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi, voidaan käyttämättä jääneet kerrat hyvittää. Hyvitys pyydetään ottamalla yhteyttä toimistoon.
  • Jälkikäteen ilmoitettu poissaolo voidaan hyvittää seuraavan liikuntakauden osallistumismaksusta.
  • Etukäteen ilmoitettu poissaolo voidaan hyvittää rahana. Samalla katsotaan ryhmän jäsenyys ko. kaudelta peruuntuneeksi.
  • Yksittäisiä poissaoloja ei voi korvata muissa ryhmissä, mutta tilalle voi itse sopia varahenkilön. Varahenkilö merkitsee nimensä listaan.
  • Puolalankadun allasjumppiin voi ostaa myös 10 tai 5 kerran kortin, joka on tarkoitettu vain jäsenille. Kortilla voi osallistua mihin tahansa Puolalankadun ryhmään.  Yhdistys voi rajoittaa myynnissä olevien 10-korttien määrää.
  • Edellä kuvatuista tilanteista poikkeavissa tapauksissa voi korvausasian perusteluineen saattaa yhdistyksen taloustoimikunnan käsiteltäväksi.