Liike on lääke! Liikunta on nivelrikon itsehoidon kulmakivi. Nivelyhdistys järjestää monipuolista liikuntatoimintaa, kuten allasjumppaa, kuntosaliharjoittelua, ryhmäliikuntaa ja sauvakävelyä. Ohjattuja ryhmiä vetävät koulutetut ammattilaiset, jotka osaavat ottaa huomioon nivelrikko-oireiden mukanaan tuomat rajoitteet. Tule mukaan liikkumaan yhdessä!

Tutustu yhdistyksen säännöllisiin liikuntaryhmiin:

Kaikki ryhmien aikataulut ja hinnat näet myös kootusti syksyn 2022 liikuntaesitteestä täältä: Nivelyhdistyksen syksyn 2022 liikunta

Ilmoittautuminen ja osallistumismaksut

Ilmoittaudu ryhmiin Nivelyhdistyksen toimistolle p. 040 351 3833 tai toimisto@nivelposti.fi. Liikuntaryhmät ovat avoimia myös ei-jäsenille. Ruusukorttelin ja Lehmusvalkaman Hyvinvointikeskuksissa järjestettävissä ryhmissä osallistumismaksu on sama kaikille. Muissa liikuntaryhmissä osallistumismaksu per ryhmä on 20 € suurempi kuin Turun Seudun Nivelyhdistyksen tai jonkin muun Turun seudun TULE-yhdistyksen jäsenille (Turun Seudun Reumayhdistys, Turun Seudun Luustoyhdistys tai Turun Seudun Selkäyhdistys).  Lisäksi löytyy yksittäisiä ryhmiä, joissa jäsenhinta on voimassa tietyn yhteistyöyhdistyksen jäsenille, tästä on aina maininta kyseisen ryhmän tiedoissa. Lajikokeiluissa osallistumismaksu on sama kaikille. Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä, mikäli sinulla on jäsenhintaiseen osallistumiseen oikeuttava jäsenyys.

Osallistumismaksujen laskut lähetetään toimistolta ryhmästä riippuen joko sen alkaessa tai kun ryhmä on kokoontunut muutaman kerran. Lasku lähetetään sähköpostilla ja paperilaskuja toivoneet saavat laskunsa ryhmässä ohjaajalta tai yhdistyksen vapaaehtoiselta.

Kaikkiin liikuntaryhmiin, joissa on tilaa, voi ilmoittautua mukaan myös kesken kauden. Lyhyempi kausi huomioidaan osallistumismaksussa. Liikuntaryhmien kausimaksut laskutetaan ryhmien käynnistyttyä valintasi mukaan joko paperi- tai sähköpostilaskulla. Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus testata lajin sopivuutta itselleen maksutta yhden kerran liikuntakauden aikana. Maksuttomista kokeilukerroista sovitaan aina etukäteen ottamalla yhteyttä toimistoon. Kokeilukerran voi pääsääntöisesti käyttää vain sellaiseen lajiin, mihin ei ole aikaisemmin osallistunut, ellei soveltuvuuden testaamiseen ole erityistä tarvetta (esimerkiksi muutos omassa toimintakyvyssä). Mikäli laji ei sovellu sinulle, voit ilmoittaa toimistolle ettet jatka ryhmässä ja kokeilukertaa ei laskuteta. Mikäli jatkat ryhmässä kokeilukerran jälkeen, kokeilukerta laskutetaan ryhmän kausimaksun laskutuksen yhteydessä ja maksuttoman kokeilukerran voi käyttää toisen lajin kokeiluun.

UUTTA! Nyt voit maksaa liikuntaryhmien osallistumismaksuja myös liikuntaedulla. Käytössä olevat maksutavat: Smartumin liikunta – ja kulttuurisetelit, e-Passi, Edenred, TYKY-kuntosetelit ja Eazybreak.  Seteleillä tai saldokorteilla laskun maksaminen onnistuu vierailemalla yhdistyksen toimitilassa, mobiilimaksun voi suorittaa myös ilman käyntiä toimistolla lähettämällä maksusuorituksesta kuitin toimiston sähköpostiin. Mainitsethan kuitin lähetyksen yhteydessä laskun viitenumeron.

Osallistuminen liikuntatoimintaan ja poissaolot

Osallistuessasi yhdistyksen liikuntatoimintaan sitoudut noudattamaan alla olevia ehtoja. Niitä on tarkennettu keväällä 2018 ja ne on hyväksytty hallituksen kokouksessa 7.6.2018. Ehtojen tarkoituksena on yhtenäistää ja tasa-arvoistaa käytäntöjä.

Liikuntaryhmät ovat avoimia myös ei-jäsenille. Tällöin osallistumismaksu per ryhmä on 20 € suurempi kuin Turun Seudun Nivelyhdistyksen tai jonkin muun Turun seudun TULE-yhdistyksen jäsenille (Turun Seudun Reumayhdistys, Turun Seudun Luustoyhdistys tai Turun Seudun Selkäyhdistys).  Lisäksi löytyy yksittäisiä ryhmiä, joissa jäsenhinta on voimassa tietyn yhteistyöyhdistyksen jäsenille, tästä on aina maininta kyseisen ryhmän tiedoissa. Lajikokeiluissa sekä Ruusukorttelin ja Lehmusvalkaman hyvinvointikeskuksissa järjestettävissä ryhmissä osallistumismaksu on sama kaikille. Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä, mikäli sinulla on jäsenhintaiseen osallistumiseen oikeuttava jäsenyys.

Impivaaran kuntosalivuorot

  • Poissaolon voi korvata toisessa ryhmässä, jossa on tilaa. Poissaolosta ja korvaavasta kerrasta tulee sopia etukäteen liikuntavastaavan kanssa.
  • Liikuntavastaavan puhelinnumero on 045 881 3113.

Muut liikuntaryhmät

  • Mikäli poissaoloja tulee yhtämittaisesti vähintään 5 vakavan sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi, voidaan käyttämättä jääneet kerrat hyvittää. Hyvitys pyydetään ottamalla yhteyttä toimistoon.
  • Jälkikäteen ilmoitettu poissaolo voidaan hyvittää seuraavan liikuntakauden osallistumismaksusta.
  • Etukäteen ilmoitettu poissaolo voidaan hyvittää rahana. Samalla katsotaan ryhmän jäsenyys ko. kaudelta peruuntuneeksi.
  • Yksittäisiä poissaoloja ei voi korvata muissa ryhmissä, mutta tilalle voi itse sopia varahenkilön. Varahenkilö merkitsee nimensä listaan.
  • Verkahovin vesijumppaan voi ostaa myös 10 kerran kortin, joka on tarkoitettu vain jäsenille. Kortilla voi osallistua niihin ryhmiin, joissa on tilaa. Ryhmät ovat nähtävillä yhdistyksen verkkosivuilla ja niistä voi kysyä myös toimistolta. 10-kortti on tarkoitettu satunnaiseen osallistumiseen eikä oikeuta pysyvään ryhmäpaikkaan. Yhdistys voi rajoittaa myynnissä olevien 10-korttien määrää.
  • Verkahovin allasjumppien ohjaajilla on esteiden varalle sijaisjärjestely, mutta mikäli peruutus on äkillinen eikä sijaista saada, on allastila ryhmäläisten käytössä omatoimiseen jumppaamiseen ja vapaaseen uintiin peruuntuneen jumpan ajan. Peruuntuneen jumpan voi lisäksi käydä korvaamassa niissä yhdistyksen allasjumpissa, joissa on tilaa. Korvaavan jumpan yhteydessä osallistujan tulee ilmoittaa nimensä ryhmän allasavustajalle, joka kirjaa osallistumisen ylös. Allasjumpparyhmät, joissa on tilaa, voi tarkistaa yhdistyksen verkkosivuilta tai soittamalla toimistolle. Mikäli yhteen ryhmään kohdistuu kevätkauden aikana enemmän kuin kolme tai syyskauden aikana enemmän kuin kaksi peruutusta, järjestetään ryhmälle ylimääräinen korvaava jumppa kauden päätteeksi.
  • Edellä kuvatuista tilanteista poikkeavissa tapauksissa voi korvausasian perusteluineen saattaa yhdistyksen taloustoimikunnan käsiteltäväksi.