KOMMANDE SVENSKSPRÅKIGA EVENEMANG

Torsdag 13.4. kl 17-19 Artroskvällen

Informell kväll i trevligt sällskap för alla som lider av artros och är intresserade av föreningens verksamhet (du behöver inte vara medlem i föreningen). En fysioterapeut håller en kort informationsstöt om betydelsen av egenvården för artrossmärtor och att röra på sig. Det bjuds på kaffe och det finns även tid för frågor och samtal. Kvällen ordnas i föreningens lokaler på Lonttisvägen 9. Ingen förhandsanmälan.

Onsdag 26.4. kl 17-19 Infokväll om ledprotesoperationer

Infokväll för personer som överväger en ledprotesoperation eller som redan har en operationstid fastslagen. Informationskvällen är bra också för närstående, det går alltså bra att komma med en familjemedlem eller vän. Teman: hur förbereder man sig inför operationen, vården på sjukhuset, rehabiliteringen samt livet med ledprotes. Det finns även tid för frågor och samtal. Föreningens infokvällar är gratis och öppna för alla intresserade, kvällen leds av en svenskspråkig fysioterapeut. Kvällen ordnas i föreningens lokaler på Lonttisvägen 9. Möjlighet att delta också på distans (Teams). Anmäl dig senast 25.4. per e-post toimisto@nivelposti.fi eller telefon: 050 575 0613 (Hanna Okodugha)

Är du intresserad av föreningens svenskspråkiga verksamhet? Hör av dig!

Eschnerska stiftelsen har för år 2023 beviljat föreningen finansiering för ett projekt, vars uppgift är att utveckla och förstärka föreningens svenskspråkiga verksamhet. I projektet kartlägger man de svenskspråkiga föreningsmedlemmarnas behov och förväntningar samt vetskap om föreningens svenskspråkiga verksamhet i Åbonejden. Ifall du är intresserad av att få vetskap om hur projektet framskrider samt föreningens verksamhet för svenskspråkiga anmäl dina kontaktuppgifter till hanna.okodugha@nivelposti.fi / 050 575 0613

Läs mera på svenska om föreningen och övriga verksamheten här: https://nivelposti.fi/abonejdens-artrosforening-rf/