SVENSKSPRÅKIGA EVENEMANG HÖSTEN 2023

Tisdag 5.9. kl 17-18.30 Artroskvällen: Motion och artros

Motion spelar en viktig roll i egenvården av artros. Motionsansvarig Päivi Mecklin från Åbo Stads motionstjänster berättar om hur man kommer igång med träningen och vad det finns för motionsmöjligheter i Åbo. Under kvällen presenteras också föreningens motionsverksamhet. Det bjuds på kaffe och det finns även tid för frågor och samtal. Kvällen ordnas i föreningens lokaler på Lonttisvägen 9 (ingång via Helsingforsgatan). Ingen förhandsanmälan.

Torsdag 26.10. kl 17.30-19 Föreläsning: När är det dags för proteskirurgi?

Specialistläkare i ortopedi och traumatologi Petteri Unkuri föreläser i ämnet ”När är det dags för proteskirurgi”.  Föreläsningen ordnas i Kaarina-husets Kaarina-sal. Föreläsningen är gratis och öppen för alla intresserade, ingen förhandsanmälan. Föreläsningen kan åhöras på plats eller via livestream: När är det dags för proteskirurgi? – YouTube. Inspelningen publiceras senare på www.nivelverkko.fi

Tisdag 31.10. kl 17-18.30 Artroskvällen: Viktkontroll och hälsosamma levnadsvanor 

Ft Sabina Renwall berättar om vad stöder permanent viktkontroll i vardagen, hur man gör förändringar som håller i sig och hur det påverkar hälsan samt välmående. Kaffeservering, tid för frågor och samtal. I föreningens lokaler på Lonttisvägen 9 (ingång via Helsingforsgatan). Ingen förhandsanmälan.

Infokvällar om ledprotesoperationer

Måndag 25.9. kl 17-19, anmäl dig senast 21.9.
Måndag 13.11. kl 17-19, anmäl dig senast 9.11.

Infokvällar för personer som överväger en ledprotesoperation eller som redan har en operationstid fastslagen. Informationskvällen är bra också för närstående, det går alltså bra att komma med en familjemedlem eller vän. Teman: hur förbereder man sig inför operationen, vården på sjukhuset, rehabiliteringen samt livet med ledprotes. Det finns även tid för frågor och samtal. Föreningens infokvällar är gratis och öppna för alla intresserade, kvällen leds av en svenskspråkig fysioterapeut. Kvällen ordnas i föreningens lokaler på Lonttisvägen 9. Möjlighet att delta också på distans (Teams). Anmäl dig per e-post toimisto@nivelposti.fi eller telefon: 050 575 0613 (Hanna Okodugha)

 

Är du intresserad av föreningens svenskspråkiga verksamhet? Hör av dig!

Eschnerska stiftelsen har för år 2023 beviljat föreningen finansiering för ett projekt, vars uppgift är att utveckla och förstärka föreningens svenskspråkiga verksamhet. I projektet kartlägger man de svenskspråkiga föreningsmedlemmarnas behov och förväntningar samt vetskap om föreningens svenskspråkiga verksamhet i Åbonejden. Ifall du är intresserad av att få vetskap om hur projektet framskrider samt föreningens verksamhet för svenskspråkiga anmäl dina kontaktuppgifter till hanna.okodugha@nivelposti.fi / 050 575 0613

Läs mera på svenska om föreningen och övriga verksamheten här: https://nivelposti.fi/abonejdens-artrosforening-rf/