SVENSKSPRÅKIGA EVENEMANG VÅREN 2024

Ons 28.2.2024 kl. 18:00–19:30 Samarbetsföreläsning med Åbo Arbis: Artros, livskvalitet och psykiskt välbefinnande

Att leva med en långvarig sjukdom och smärtor kan väcka många olika känslor och utmana ens psykiska välbefinnande. Föreläsningen belyser också vilka faktorer som stödjer den mentala hälsan och hur man kan främja livskvaliteten vid artros. Föreläsaren, sjukskötaren Petra Toivonen har över 10 års arbetserfarenhet inom specialsjukvården och genomför dessutom en psykoterapiutbildning med inriktning på kognitiv beteendeterapi (KBT).

Föreläsningen ges i samarbete med Åbo svenska arbetarinstitutet och har därför undantagsvis förhandsanmälning (registreringstid 12.12.2023 18:00–28.2.2024 15:00). Föreläsningen är avgiftsfri för förhandsanmälda, men anmäler man sig först vid dörren är avgiften 12 €. Alla deltagare anmäler sig separat. Anmälan ska göras till Arbis: anmäl dig i den elektroniska kursportalen Den som inte använder dator kan anmäla sig personligen på Arbis, Kaskisgatan 5. Vill du ha hjälp med anmälningen på nätet kan du också kontakta Artrosföreningen: 050 575 0613 eller hanna.okodugha(a)nivelposti.fi

Föreläsningen ordnas på Arbis (Kaskisgatan 5, gatuplan, föreläsningssalen). Den spelas också in och publiceras efteråt på www.nivelverkko.fi

Tis 5.3. kl. 17 Artroskvällen: Fotens betydelse i nedre extremitetens funktion

Problem i foten kan orsaka smärta i knäet eller höften. Fysioterapeut Riikka Huhta från Askelklinikka berättar om fotbesvär och dess handling samt fotens betydelse i nedre extremitetens funktion. Kaffeservering, tid för frågor och samtal. I föreningens lokaler på Lonttisvägen 9 (ingång via Helsingforsgatan). Ingen förhandsanmälan.

Tis 16.4.2024 kl. 14 Gruppbesök till Åbo Yrkeshögskolans Kunnonkoti, ett rådgivnings- och besökscenter för tillgängligt boende

Är du intresserad i olika hjälpmedel och lösningar som förbättrar hinderfriheten i hemmet samt underlättar vardagen? Kom med på en gruppbesök till Kunnonkoti, Åbo Yrkeshögskolans rådgivnings- och besökscenter för tillgängligt boende (ICT-city, Joukahainengatan 3, Åbo, A-vingen, vån. 2). Avgiftsfri, anmäl dig senast tis 2.4. per telefon 050 575 0613 eller skicka mejl till hanna.okodugha(a)nivelposti.fi.

Infokvällar om ledprotesoperationer

Tis 26.3. kl. 17-19, anmäl dig senast tors 21.3.

Tis 23.4. kl. 17-19, anmäl dig senast tors 18.4.

Infokvällar för personer som överväger en ledprotesoperation eller som redan har en operationstid fastslagen. Informationskvällen är bra också för närstående, det går alltså bra att komma med en familjemedlem eller vän. Teman: hur förbereder man sig inför operationen, vården på sjukhuset, rehabiliteringen samt livet med ledprotes. Det finns även tid för frågor och samtal. Föreningens infokvällar är gratis och öppna för alla intresserade, kvällen leds av en svenskspråkig fysioterapeut. Kvällen ordnas i föreningens lokaler på Lonttisvägen 9. Möjlighet att delta också på distans (Teams). Anmäl dig per e-post toimisto@nivelposti.fi eller telefon: 050 575 0613 (Hanna Okodugha)

Är du intresserad av föreningens verksamhet? 

Läs mera på svenska om föreningen och övriga verksamheten här: https://nivelposti.fi/abonejdens-artrosforening-rf/