STRATEGIA VUOSILLE 2019-2023

Krykät koura ja faartti pääl!

 

Strategiset tavoitteet päivitetty syksyllä 2021

 

VISIO 2023

Viestintämme on monimuotoista ja vuorovaikutteista. Meillä on toimivat verkostot ja olemme haluttu yhteistyökumppani. Monipuolinen toimintamme perustuu ammattimaisesti ohjattuun, innovatiiviseen vapaaehtoistyöhön.

MISSIO

Turun Seudun Nivelyhdistys ry on vahva paikallinen toimija. Se merkitsee ajantasaisen, oikean tiedon ja kokemusten jakamista nivelterveyteen liittyen. Tarjoamme monipuolista nivelystävällistä liikuntaa, vertaistoimintaa sekä sosiaalista hyvinvointia edistävää toimintaa. Toiminnan toteuttamisen keskiössä ovat koulutetut vapaaehtoistyöntekijät. Olemme aktiivinen toimija tuki- ja liikuntaelinkentällä. Edistämme nivelrikkoisen hyvän arjen toteutumista myös tekemällä edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä. Toimimme hyvässä yhteistyössä terveydenhuoltoalan toimijoiden kanssa ja täydennämme sen palveluita.

ARVOT

1. Vastuullisuus ja luotettavuus

Jaamme luotettavaksi todettua tietoa.
Toimintamme on avointa, läpinäkyvää ja luottamuksellista.

2. Ennakkoluulottomuus ja rohkeus

Tavoitteemme on parantaa jäsentemme elämänlaatua.
Teemme sen luovasti ja ennakkoluulottomasti, katseemme on tulevaisuudessa.

3. Yhteisöllisyys ja inhimillisyys

Toimintamme on ihmisläheistä ja jäsenlähtöistä, teemme asioita yhdessä.
Edistämme osallisuutta.

STRATEGISET TAVOITTEET VUOSILLE 2022-2023

Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoiminta on yhdistyksemme perusta. Panostamme vapaaehtoistyön laatuun kouluttamalla ja huomioimalla vapaaehtoisia. Vapaaehtoistyötä ohjaavat yhdessä sovitut pelisäännöt. Vertaistukiryhmät ovat yksi tärkeistä toimintatavoistamme, vaikka vertaistuki toteutuu myös muissa tilaisuuksissamme.

Yhdistys työnantajana

Yhdistyksemme haluaa olla ajanmukainen ja haluttu työnantaja. Panostamme työhyvinvointiin, työergonomiaan, ajanmukaisiin työvälineisiin ja -tapoihin sekä lisäkoulutukseen.

Uskomme elinikäiseen oppimiseen osana yksilön ja yhteisön hyvinvointia.

Viestintä

Käytämme sosiaalisen median kanavia monipuolisesti ja tarjoamme koulutusta näiden hyödyntämiseksi. Viestinnässämme on oma persoonallinen ilme, emmekä pelkää pitää hauskaa.

Tavoitteemme on helposti lähestyttävä vuorovaikutuksellinen viestintä ja lisääntyvä näkyvyys.

Nivelrikkoisten uudet sukupolvet, uudet niveloireet

Ymmärrämme että toiminnan jatkuvuus on elinehtomme, etsimme uusia kohde- ja ikäryhmiä mukaan toimintaan. Meille on tärkeää kuulla jäseniämme ja seurata toimintakenttämme tutkimusta. Huomioimme kohderyhmämme rajoitteet ja tarpeet toiminnan suunnittelussa.

Yhteistyö ja vaikuttaminen

Tiivistämme yhteistyötä tuki- ja liikuntaelimistökentän toimijoiden ja alueemme järjestöjen kanssa. Seuraamme toimintakenttämme ja -alueemme päätöksentekoa. Yhteiskunnallisessa muutostilanteessa huolehdimme jäseniemme hyvinvoinnista ja mukautamme toimintaamme sen mukaisesti.

Vaikuttamistyömme päämäärä on jäseniemme hyvinvointi.