Nivelrikkoisen hyvä arki

Nivelrikkoisen Hyvä Arki -hanke toteutettiin RAY:n rahoituksella 1.3.-31.12.2012. Projektipäällikkönä toimi FM Outi Tikkanen.

Hankkeessa selvitettiin, miten yhdistyksen toiminta vastaa jäsenten tarpeisiin ja miten toimintaa tulisi vastaajien mielestä kehittää. Samalla kartoitettiin myös, millaisia esteitä itsehoidolle nivelrikkoisilla oli heidän omasta mielestään. Tutkimus toteutettiin kyselyllä, johon vastasi myös ulkomaalaistaustaisia nivelrikkoisia.

Hankkeen tärkein anti oli tutkimuskyselyn kautta saatu kokonaiskuva jäsenten tyytyväisyydestä ja toiveista. Kyselyn tuloksia hyödynnettiin Arthronet – Nivelverkko -projektin suunnitteluvaiheessa. Hankkeen avulla pohjustettiin myös Turun TULE-tietokeskus -projektin hankehakemusta. Palautteen kerääminen jäi yhdistykseen pysyväksi käytännöksi, jonka avulla suunnitellaan laajalti tulevaa toimintaa. Lisäksi hankkeen avulla luotiin yhdistykseen uusia toimintamuotoja ja tiivistettiin yhteistyötä lähiseudun kuntien kanssa.

 

Nivelneuvonnan ja omaehtoisen hoitopolun kehittäminen

Nivelneuvonnan ja omaehtoisen hoitopolun kehittäminen -projektissa (2009 – 2011) luotiin turkulaisen nivelrikkoisen hoitopolku. Kuntien ja kaupunkien palvelutarjonnassa on hieman eroja, mutta hoitopolkua voivat soveltavasti hyödyntää myös muut kuin turkulaiset.

Mistä löytää apua? Mitä apua ja tukea on tarjolla? Miten nivelrikkoa hoidetaan? Hoitopolun tavoitteena on mahdollistaa kaikille nivelrikkoisille hyvä elämänlaatu läpi elämän. Tiedon, tuen ja oikea-aikaisen hoidon saaminen sekä löytyminen on haaste, jota hoitopolulla pyritään helpottamaan. Hoitopolku on päivitetty joulukuussa 2013. Voit tutustua hoitopolkuun myös sähköisesti alla.

Hoitopolun käyttöohjeet

Hoitopolku avautuu uuteen välilehteen. Alleviivattuja sanoja klikkaamalla saat lisätietoa aiheesta. Takaisin hoitopolkuun pääset selaimesi edellinen-painikkeesta. Hoitopolku on saatavilla sekä suomen- että ruotsinkielisenä. Suomenkielinen versio on tarkistettu joulukuussa 2013.