Katso asiantuntijaluennot verkossa!

Nivelverkko on saanut jatkorahoituksen Ak-avusteisena STEAlta. Lue lisää Nivelverkosta.

Nivelverkko-projekti

Nivelverkko-projekti oli Turun Seudun Nivelyhdistyksen toteuttama, RAY:n rahoittama hanke vuosille 2014 ja 2015. Hankkeen päätavoitteena oli kehittää viestintäteknologian keinoin innovatiivisia toimintatapoja, joiden avulla annetaan ohjausta ja neuvontaa nivelterveyden edistämiseksi.

Hankkeen aikana kehitettiin verkkopalvelu, joka mahdollistaa asiantuntijaluennoille osallistumisen etänä sekä luentojen ja muun materiaalin tallentamisen myöhempää käyttöä varten. Hankkeessa kehitettiin uudenlaisia aktivoimistapoja niille kohderyhmille, jotka eivät tällä hetkellä syystä tai toisesta saa nivelongelmiinsa apua. Lisäksi hankkeessa poistettiin tietotekniikan käyttöön liittyviä esteitä kehittämällä tekniseen avustamiseen liittyvää vapaaehtoistyötä.

Nivelverkko integroitiin osaksi yhdistyksen toimintaa alusta alkaen ja hankkeen aikana kehitettävät hyvät käytännöt otettiin osaksi yhdistyksen perustoimintaa. Tavoitteena oli, että saatua tietoa ja erityisesti kokemuksia voidaan hyödyntää myös muissa organisaatioissa. Hankkeen kohderyhmä ei ollut sidottu asuinpaikkaan, vaan toiminnasta hyötyivät kaikkialla asuvat nivelongelmaiset, kuin myös alan ammattilaiset ja opiskelijat.

Hankkeen toiminta oli pitkälti ohjausta ja neuvontaa. Hankkeen toiminnoissa ei annettu hoitoa, eikä tehty diagnooseja. Tavoitteena oli itsehoidon lisääminen. Hankkeen toimintojen avulla voitiin kannustaa ja ohjata asiakas hakemaan terveydenhuollon palveluja oikea-aikaisesti ja oikeasta paikasta.