Nivelrikko eli artroosi on yleisin nivelsairaus, joka yleistyy väestön keski-iän noustessa. Isojen nivelten nivelrikolle altistavia tekijöitä ovat korkea ikä, ylipaino, nivelten vammat ja tulehdukset, fyysisesti raskas työ sekä perinnöllinen taipumus. Suuri ongelma on ihmisten lisääntyvä ylipaino, joka pahentaa polvien nivelrikoista aiheutuvia haittoja. Sormien ja varpaiden nivelrikko on suurelta osin perinnöllistä. Naisilla nivelrikkoa esiintyy enemmän kuin miehillä.

Nivelkipu voi haitata päivittäisistä toimista selviytymistä, liikkumista ja fyysisen kunnon ylläpitoa. Toimintakyvyn lasku voi aiheuttaa masennusta ja vaikuttaa työkykyyn, talouteen sekä sosiaaliseen elämään.

Sairauteen sopeutuminen on henkilökohtainen, monivaiheinen prosessi. Tunteet voivat vaihdella laidasta laitaan.

Hyödyllisiä linkkejä

Nivelrikko

Muuta aiheeseen liittyvää tietoa 

Nivelaiheisia tutkimuksia

TULE-tietokeskus

Turun Seudun Nivelyhdistys on mukana TULE-tietokeskuksen toiminnassa.

TULE-tietokeskus on neljän turkulaisen tuki- ja liikuntaelinyhdistyksen ylläpitämä neuvontapiste osoitteessa Humalistonkatu 10, Turku. Tarkemmat tiedot löydät osoitteesta www.tule.fi. Voit myös soittaa puh. 044 744 7085.

TULE-tietokeskus edistää tuki- ja liikuntaelimistön (tule) terveydettä toiminnallaan. Palveluita ovat fysioterapeutin antama ohjaus ja neuvonta, teemapäivät ja tule-mittaukset, luennot, koulutustilaisuudet sekä työpajat. TULE-tietokeskuksen palveluita voi tilata myös keskuksen ulkopuolelle työpaikoille, oppilaitoksiin ja yhdistyksiin. Palvelut ovat maksuttomia.

Kumppanuusyhdistysten vapaaehtoisista koostuva TULE-toimintaryhmä järjestää virkistystoimintaa ja osallistuu yhdessä monenlaisiin tapahtumiin.

Kumppanuusyhdistykset:
Turun Seudun Luustoyhdistys ry
Turun Seudun Nivelyhdistys ry
Turun seudun Reumayhdistys ry
Turun Seudun Selkäyhdistys ry

 

Suomen Nivelyhdistys

Valtakunnallinen Suomen Nivelyhdistys ry on perustettu vuonna 2000. Yhdistys edistää ja kehittää nivelongelmaisten sosiaaliturvaa, hoitoa, kuntoutusta, palveluita ja elinoloja. Yhdistys pyrkii myös lähestymään niveltensä terveydestä kiinnostuneita ihmisiä ja ennaltaehkäisemään nivelsairauksia. Suomen Nivelyhdistyksen toiminta jakautuu kolmeen osa-alueeseen: edunvalvontaan, tiedotukseen ja vertaistukeen. Yhdistys pyrkii tavoitteisiinsa yhteistyöllä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten, organisaatioiden ja päättäjien kanssa.

VSSHP tarjoaa maksutonta kuntoutusohjausta

Tyksin kuntoutusohjaajilta voi saada tukea pitkäaikaissairauden tai vamman kanssa selviytymiseen. ​Kuntoutusohjauksen tavoitteena on potilaan ja hänen perheensä toimintakyvyn säilyttäminen ja lisääminen muuttuneessa elämäntilanteessa.

Kuntoutusohjaaja on potilaan ja hänen perheensä yhteyshenkilö mm. sairaalan, kodin, hoitohenkilöstön ja eri palvelujärjestelmien välillä. Kuntoutusohjaaja mm.:

  • antaa sairauteen ja/tai vammaan liittyvää henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta potilaalle ja hänen perheelleen
  • ohjaa potilaita ja heidän läheisiään sairaalassa sekä tarvittaessa esim. kotona
  • ohjaa lääkinnällisen, sosiaalisen ja ammatillisen kuntoutuksen palveluihin
  • ohjaa apuvälineiden käytössä sekä sosiaaliturvaan ja palveluihin liittyvissä asioissa.

Kuntoutusohjaukseen voi hakeutua lähetteellä tai ottamalla itse yhteyttä kuntoutusohjaajaan.

Nivelaiheisia keskusteluja

Muistathan, että verkkokeskusteluissa jaetaan vain kokemustietoa, ja ne toimivat lähinnä vertaistukena.

Muuta tärkeää tietoa

Tietoa siitä, kuinka tehdä edunvalvontavaltuutus, hoitotahto ja testamentti valmiiksi, jos et joskus enää pysty itse päättämää asioistasi. Materiaalia löytyy sivulta