Vihreiden puheenjohtajan sijainen ja kansanedustaja Iiris Suomela vieraili Nivelyhdistyksessä perjantaina 15.1.2022. Vierailun aikana puhuimme paikallisyhdistysten  merkityksestä vertaistuen ja tiedon tarjoajana sekä yhdistyksen valmiuksista toteuttaa toimintaansa.

Suomelan kanssa keskusteltiin paikallisyhdistysten tärkeydestä ja siitä, miten toiminta on lähellä ihmistä. Vertaistuki- sekä liikuntaryhmämme toimivat oivina esimerkkeinä siitä, miten ryhmällä voi olla suuri merkitys ihmisen omaan elämään. Vapaaehtoisemme kertoivat omakohtaisia kokemuksia, miten yhdistyksen toiminta oli auttanut heitä ja kuinka vapaaehtoisena toimiminen rikastuttaa myös omia kokemuksia. Vertaistuen tärkeys nostettiin esiin erilaisin käytännön esimerkein ja omin kokemuksin, kun sen saaminen oli muuttanut omaa elämää.

-Paikallisyhdistyksillä on tärkeä rooli ihmisille, niiden olemassaolo on varmistettava, jotta vertaistukea saa jatkossakin terveydenhuollon rinnalla, yhdistyksen puheenjohtaja Tuija Kallio kertoi Suomelalle, joka oli samaa mieltä asiasta.

Esittelimme myös apuvälineitä ja annoimme pientä demonstraatiota niiden käytöstä sekä puhuimme apuvälineiden saamisesta omaan käyttöön. Keskustelua käytiin myös palvelujen esteettömyydestä ja kuinka pienilläkin muutoksilla voidaan parantaa julkisia tiloja paremmin kaikille soveltuviksi.