Åbonejdens Förening för Ledpatienter med närmare 2 800 medlemmar är den största stöd- och rörelseorgan – föreningen i Åbo regionen.

Föreningens syfte är att främja ledernas hälsa: ge kunskap om förebyggande, vård och rehabilitering av artros samt upprätthålla medlemmarnas sociala och mentala aktivitet.

Föreningen bidrar till välmående genom att arrangera till exempel ledvänlig motion, kamratstöd och mångsidig rekreations- och fritidsverksamhet.

Information och evenemang

Nivelposti-tidskriften utkommer två gånger i året. Nivelposti innehåller aktuell information om ledernas hälsa, föreningens verksamhet och kommande tillställningar. Tidskriften postas till medlemmar och den kan även läsas på nätet.

Vi arrangerar för allmänheten öppna föreläsningar i Åbo med omnejd. Ledveckan arrangeras varje vår och då kommer vi ut med riklig information om artros och dess vård.

Motion

Motion är medicin och av grundläggande betydelse vid egenvård av artros. Föreningen arrangerar till sina medlemmar mångsidig motionsverksamhet, bl.a vattengymnastik, gymträning, motion och promenader i grupper samt möjligheter att pröva på olika motionsformer.

Rekreationsverksamhet

Ett gott humör hjälper dig i vardagen. Vår rekreationsverksamhet innehåller bl.a. utfärder, teaterresor, allsångskvällar och festtillställningar. Via oss kan du ansöka subventionerade semestrar, som arrangeras i samarbete med semesterorganisationer.

Kamratstöd

Kamratstöd är utbyte av erfarenheter, stöd och hjälp. Vi arrangerar regelbundet kamratstödsgrupper för olika ledgrupper (hand och axel, höft, knä, vrist och fot). Därtill samlas viktkontrollsgrupper för män och kvinnor samt en öppen kamratstödsgrupp.

Informationskvällar inför operation

Vi arrangerar informationskvällar för människor som överväger en ledprotesoperation eller som redan har en operationstid fastslagen, samt till deras anhöriga. Under kvällarna ges information om hur man förbereder sig inför operationen, vården på sjukhuset, rehabiliteringen samt om livet med ledprotes.

Åbonejdens Förening för Ledpatienter rf

– via föreningens internetsidor www.nivelposti.fi
– genom att kontakta föreningen (tel .040 351 3833, toimisto@nivelposti.fi)

Den årliga medlemsavgiften är 20 euro. Vi skickar medlemsmaterial och räkningen för medlemsavgiften per post.

Öppet

Mån 14-19
Ons 09-12
Tors 09-12

Öppethållningstiderna gäller besök och telefonsamtal.

Föreningens internetsidor (på finska)
www.nivelposti.fi

Sakkunnigas föreläsningar på nätet (på finska)
www.nivelverkko.fi