Höstens sista Infokväll om ledprotesoperationer på svenska på måndag 13.11. kl 17-19, anmäl dig senast 9.11.

Artrosföreningen arrangerar öppna, avgiftsfria infokvällar för personer som överväger en ledprotesoperation eller som redan har en operationstid fastslagen. Informationskvällen är bra också för närstående, det går alltså bra att komma med en familjemedlem eller vän. Teman: hur förbereder man sig inför operationen, vården på sjukhuset, rehabiliteringen samt livet med ledprotes. Det finns även tid för frågor och samtal. Kvällarna leds av en svenskspråkig fysioterapeut.

Höstens sista infokväll på svenska hölls på måndag 13.11. kl 17-19 i föreningens lokaler på Lonttisvägen 9. Möjlighet att delta också på distans (Teams). Anmäl dig senast 9.11. per e-post toimisto@nivelposti.fi eller telefon: 050 575 0613 (Hanna Okodugha). Välkomna!