Föreningen startar ett nytt projekt för att utveckla den svenskspråkiga verksamheten

Eschnerska stiftelsen har för år 2023 beviljat föreningen finansiering för ett projekt, vars uppgift är att utveckla och förstärka föreningens svenskspråkiga verksamhet. I projektet kartlägger man de svenskspråkiga föreningsmedlemmarnas behov och förväntningar samt vetskap om föreningens svenskspråkiga verksamhet i Åbonejden.

Till stöd för projektarbetet bildas en samarbetsgrupp. Till gruppen kallas representanter för olika organisationer, som har svenskspråkig verksamhet. Till gruppen kan man även kalla 1-2 medlemsrepresentanter.  Ta gärna kontakt om du är föreningsmedlem och intresserad av att verka i en samarbetsgrupp.

Kommande verksamhet – anteckna datumen i kalendern

Artroskvällen torsdag 13.4. kl 17-19. Informell kväll I trevligt sällskap för alla som lider av artros och är intresserade av föreningens verksamhet. Det bjuds på kaffe och även en fysioterapeut medverkar från TULE-tietokeskus som håller en kort informationsstöt om betydelsen av egenvården för artrossmärtor och att röra på sig. Det finns även tid för frågor och samtal. Kom även ihåg svenskspråkig infokväll om ledprotesoperationer torsdag 16.3. kl 17 och onsdag 26.4. kl 17 i föreningens verksamhetsutrymmen.

Är du intresserad av föreningens svenskspråkiga verksamhet? Hör av dig!

Ifall du är intresserad av att få vetskap om hur projektet framskrider samt föreningens verksamhet för svenskspråkiga anmäl dina kontaktuppgifter till hanna.okodugha@nivelposti.fi / 050 575 0613