Åbonejdens Artrosförening med kring 2 100 medlemmar är den största stöd- och rörelseorganföreningen i Åboregionen.

Föreningens målsättning är att främja ledernas hälsa: att ge kunskap om förebyggnad, vård och rehabilitering av artros samt att upprätthålla medlemmarnas sociala och mentala aktivitet.

Föreningen bidrar till välmående genom att arrangera bl.a. ledvänlig motion, kamratstöd och mångsidig rekreations- och fritidsverksamhet.

Information och evenemang

Nivelposti -tidskriften utkommer två gånger om året. Nivelposti innehåller aktuell information om ledhälsa, föreningens verksamhet och kommande evenemang. Tidskriften postas till medlemmar och den går också att läsa på webben.

Vi arrangerar också öppna föreläsningar i Åbo med omnejd. Föreläsningarna går att se senare via webbsidan www.nivelverkko.fi. Föreläsningsspråket är finska. Under ledveckan varje vår ger vi ut riktligt med information om artros och dess vård.

Motion

Motion är medicin och av grundläggande betydelse vid egenvård av artros. Föreningen erbjuder mångsidig motionsverksamhet, bl.a vattengymnastik, gymträning och gruppmotion samt möjligheter till att pröva på olika motionsformer.

Rekreationsverksamhet

Ett gott humör hjälper dig i vardagen. Vår rekreationsverksamhet innehåller bl.a. utfärder, teaterresor, allsångskvällar och festtillställningar. Via oss kan du ansöka om subventionerade semestrar, som arrangeras i samarbete med semesterorganisationer.

Kamratstöd

Kamratstöd är utbyte av erfarenheter, stöd och hjälp. Vi arrangerar regelbundna kamratstödsgrupper för olika ledgrupper (hand och axel, höft och knä, vrist och fot). Därtill samlas en öppen kamratstödsgrupp samt en grupp med fokus på hälsosam livsstil och viktnedgång.

Infokvällar om ledprotesoperationer 

Vi arrangerar också informationskvällar för personer som överväger en ledprotesoperation eller som redan har en operationstid fastslagen. Informationskvällarna är bra också för närstående, det går alltså bra att komma med en familjemedlem eller vän. Under kvällen får man höra om hur man förbereder sig inför operationen, om vården på sjukhuset, rehabiliteringen samt om livet med ledprotes. Infokvällarna är avslappnade tillfällen där man gärna får ställa frågor. Kvällen leds av en svenskspråkig fysioterapeut.

2023: Ett nytt projekt för att utveckla den svenskspråkiga verksamheten

Eschnerska stiftelsen har för år 2023 beviljat föreningen finansiering för ett projekt, vars uppgift är att utveckla och förstärka föreningens svenskspråkiga verksamhet. I projektet kartlägger man de svenskspråkiga föreningsmedlemmarnas behov och förväntningar samt vetskap om föreningens svenskspråkiga verksamhet i Åbonejden. Ifall du är intresserad av att få vetskap om hur projektet framskrider samt föreningens verksamhet för svenskspråkiga anmäl dina kontaktuppgifter till hanna.okodugha@nivelposti.fi / 050 575 0613

Bli medlem i föreningen!

– via webbplatsens formulär
– genom att kontakta föreningen (tel. 040 351 3833, toimisto@nivelposti.fi)

Den årliga medlemsavgiften är 28 euro. Vi skickar medlemsmaterial och medlemsavgiftsräkningen per post. Välkommen med!

Kundbetjäning (på finska)

Mån-Tors 10-13

Kvällsöppet till kl 18den första måndagen under september-december.

Adress: Lonttisvägen 9 B 15 (ingång via Helsingforsgatan)

Föreningens webbplats (på finska)
www.nivelposti.fi

Sakkunnigas föreläsningar på webben (på finska)
www.nivelverkko.fi